Для доступу до даного ресурсу необхідно використовувати
ПК клієнт захисту мережних з'єднань
"ІІТ. Захист з'єднань-2. Клієнт".